Årsberetning 2001

Styret

Hele styret ble gjenvalgt av Årsmøtet den 18.01.01, og har i 2001 bestått avAndre funksjoner
Formann Tom Eriksen Kontaktperson, nettsideredaktør, turneringsleder.
Kasserer Oddbjørn Hagen Kafévert, materialforvalter, turneringsleder.
Styremedlem Ole Woldseth Lagkaptein Sotra I, håndterer saker ang. seriesjakken.
Styremedlem Asbjørn Nordanger Kretsformann.
Styremedlem Afshin Alikhani Ungdomskontakt.

Styret har arbeidet godt sammen og har hatt ett styremøte og god kontakt ellers pr. epost og telefon.

Egen aktivitet

Vi har i 2001 gjennomført Klubbmesterskapet (Vår- og Høstturneringen), Årsmesterskapet (12 enkeltturneringer med lyn- og hurtigsjakk og Klubbmesterskapet i lynsjakk. Dessuten arrangerte vi, tradisjonen tro, den åpne NGP-hurtigsjakkturneringen Bronstein Cup på Sotra videregående skole.

I Vestlandsserien har vi deltatt og oppnådd gode sportslige resultater med to lag i hver sin divisjon, anført av Ole Woldseth og Geir Blom som lagledere for henholdsvis Sotra I og Sotra II.

For resultater, se under.

I samarbeid med Bergens Schakklub, Nordnes Sjakklubb og Bergen Spillforening har vi også gjort verdifulle bidrag under GM Alexei Shirovs besøk i Bergen den 9. og 10. februar. Shirov holdt bl. a. en simultanforestilling på Sartor Senter.

Vi stod også for driften av NGP-turneringen Bergen Nordisk Grand Prix, som ble arrangert i perioden 5. til 11. august som en sideturnering til Bergen Chess International/Nordisk Mesterskap 2001. Her bidrog Afshin Alikhani, Tom Eriksen, Kay-Ove Fjeldstad, Vidar Garmannslund, Asbjørn Nordanger og Ole Woldseth.

Vi har dessuten stilt opp med egen stand på Sartor Senter under deres "Ungdomsdager" den 22. september. Der inviterte vi publikum til å spille mot våre tre spillere, Asbjørn Nordanger, Afshin Alikhani og Vidar Garmannslund, noe de gjorde i seks strake timer, mens Paul-Erik «Fabriano» Lillholm trollbandt den yngre garde med gjøgling og ballongkunstner.

Rikard Stokke driver dessuten en egen barnesjakkgruppe på Sotra videregående skole hver mandag. Han er også en viktig støttespiller når det gjelder å skaffe lokaler til Bronstein Cup.

Klubbmesterskapet

Årsmøtet vedtok å gjennomføre Klubbmesterskapet 2001 (Vår- og Høstturneringen) etter det såkalte Konrad turneringssystem som en prøveordning, og det har vist seg å være en stor suksess både med hensyn til deltakelse og antall spilte partier. Dette er et modifisert Monrad-system som tillater deltakerne å spille de rundene man har anledning til, og stå over de øvrige.

Selv om dette gir den enkelte anledning til å innta en mer avslappet holdning til egen deltakelse, har vi opplevd en voldsom økning i aktiviteten. Dette skyldes ikke minst at vi åpnet for sen inntreden til glede for nye (og travle) medlemmer. Dessuten har vi åpnet for deltakelse fra medlemmer fra andre klubber enn vår egen. Vi våger også å konkludere at det er mer sportslig krevende å gå helt til topps i disse turneringene sammenlignet med tidligere års Berger-turneringer på grunn av muligheten for å møte samme motstander to ganger.

Her er noen nøkkeltall som viser utviklingen fra Klubbmesterskapet 2000 til 2001:

År Turnerings-
form
Deltakere Runder Spilte partier
2000 Berger 17 + 15 = 32 7 (9) + 7 = 14 (16)* 52 + 41 = 93
2001 Konrad 23 + 23 = 46 12 + 9 = 21 77 + 66 = 143
Merkn.: *  I Vårturneringen 2000 spilte gr. A 7 runder og gr. B 9 runder.

Klubben gikk til anskaffelse av en brukt bærbar PC som har vært benyttet flittig, både til turnerings- og rundeoppsett, og i høst også til å registrere partiene som har vært spilt i Høstturneringen. Disse har blitt gjort tilgjengelig på nettsidene våre, noe som vi har fått positive tilbakemeldinger på.

Årsmesterskapet

Årsmesterskapet 2001 har gått over 12 runder, hvor seks har vært lynsjakkturneringer og seks har vært hurtigsjakkturneringer. Turneringene har vært åpne for alle, men vi har her ikke hatt noen besøk utenfra klubbens rekker.

Deltakelse Årsmesterskapet 2001
Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dato 11.01 08.02 22.02 22.03 19.04 07.06 23.08 13.09 04.10 25.10 22.11 06.12
Form Hurtig Lyn Hurtig Lyn Hurtig Lyn Hurtig Lyn Hurtig Lyn Hurtig Lyn Sum
Klasse A 7 8 6 8 5 5 10 4 6 8 9 6 82
Klasse B 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 49
Klasse C 0 0 1 2 2 2 0 3 1 2 1 1 15
Sum 12 12 11 14 11 11 14 12 11 14 13 11 146

Totalt 24 av medlemmene har vært deltaker i en eller flere av turneringene.

Klubbmesterskapet i lynsjakk

Klubbmesterskapet i lynsjakk 2001 ble avholdt i klubblokalene torsdag 13. desember, og ble vunnet av Hallstein Vårdal, foran Vidar Garmannslund og Afshin Alikhani. Det var 15 deltakere.

Bronstein Cup

Den etterhvert så tradisjonrike Bronstein Cup ble arrangert på Sotra videregående skole på Bildøy lørdag 3. november. Det var 28 deltakere fra sju forskjellige klubber. Turneringen ble vunnet av Odd Nordahl fra Bærum Sjakklubb.

Vestlandsserien 2000/01

Sotra Sjakklubb har deltatt med to lag i Vestlandsserien i sesongen 2000/01. Sotra I gjentok fjorårets bedrift og ble nummer tre av seks i første divisjon, mens Sotra II inntok tredjeplassen i andre divisjon. Her deltok fem lag. Lagleder for Sotra I har vært Ole Woldseth mens Geir Blom har ledet Sotra II.

Følgende spillere har deltatt på Sotra I:

Hallstein Vårdal, Asbjørn Nordanger, Ole Woldseth, Kenneth Brattetveit, Tom Eriksen, Vidar Garmannslund, Oddbjørn Hagen og Afshin Alikhani.

Og på Sotra II:

Vidar Garmannslund, Torben Kallesøe, John Dyrøy, Kay-Ove Fjeldstad, Morten L. Madsen, Geir Blom, Reidar Andersen, Svein Sandset og Knut Mjøs.

Sotra Sjakklubb stiller også med to lag i Vestlandsserien i sesongen 2001/02. Torben Kallesøe har overtatt laglederfunksjonen for Sotra II.

Sjakk- og pizzakveld på LeMenue

John Dyrøy tok initiativ til en sjakk- og pizzakveld på LeMenue på Straume lørdag 27. januar, noe som utviklet seg til en riktig hyggelig kveld. Her deltok (foruten initiativtakeren) Oddbjørn Hagen, Vidar Garmannslund, Kay-Ove Fjeldstad, Morten L. Madsen, Afshin Alikhani og Tom Eriksen.

Teoriundervisning

Fra i høst har vi tilbudt teoriundervisning annenhver torsdag, hvor Torben Kallesøe har instruert i forskjellige emner før kveldens turnering har tatt til. Målgruppen har først og fremst vært medlemmer med Elo <1200. Tiltaket har fått beskjeden mottakelse, men vi anser dette initiativet som svært verdifullt og vil arbeide videre med å finne en form som passer bedre i klubben.

Deltakelse ute

Deltakelse i eksterne arrangementer frister som regel ikke våre medlemmer i særlig grad, men i år var vi i det minste representert med to deltakere i Landsturneringen i Kristiansund; Tom Eriksen og Vidar Garmannslund. Begge spilte i klasse 2, Tom oppnådde 4,5 poeng av 9 og 33. plass (av 66), Vidar 4,0 poeng og 41. plass.

Andre arrangement/turneringer

Afshin Alikhani, Kay-Ove Fjeldstad, Oddbjørn Hagen, Tom Eriksen og John Dyrøy deltok på GM Alexei Shirovs simultanoppvisning på Sartor Senter 10. februar. Poengfangsten var heller beskjeden...

Vidar Garmannslund og Kay-Ove Fjeldstad deltok i Påskesjakken den 10. og 11. april. Vidar kom på 6. plass og Kay-Ove ble nr 14 i det 22 mann store feltet. Arrangør var Bergens Schakklub/Bergen Spillforening.

Kay-Ove Fjeldstad deltok i Bergen Nordisk Grand Prix. Her havnet han på 13. plass av 15 i B-gruppen.

Torben Kallesøe, Geir Blom, Per Engum, Tom Eriksen, Kay-Ove Fjeldstad, Vidar Garmannslund, Hans-Jørgen Sjursen og Asbjørn Nordanger deltok i Det åpne norske Cafémesterskapet.

Den 28.12 ble det første NM Online arrangert i regi av det nystartede Norsk Internett Sjakklubb. Turneringen ble spilt over internett på Internet Chess Club, og samlet 28 deltakere. Sotra SK var representert ved Tom Eriksen som havnet på 16. plass.

Økonomi

Klubbens økonomi er god. Se eget regnskap.

Internett

Klubben har hatt egne nettsider siden 1998, og disse har etterhvert blitt den aller viktigste informasjonskanalen for klubbnyheter ut til medlemmene (og andre som måtte ha interesse av å følge med hva som skjer hos oss). Målsetningen med disse sidene er først og fremst å dekke begivenheter som klubbens medlemmer har tatt del i, og omtale saker som direkte berører våre medlemmer. Sidene finnes på http://home.no.net/sotrask

Takk til

Styret vil rette en takk til Fjell kommune for økonomisk bistand under Alexei Shirovs simultanoppvisning og til klubbdriften, og for lån av lokaler i Einarsengården til klubbkvelder og til lagsjakken.
Vi ønsker også å takke Sartor Senterforening som kunne holde Shirov-arrangementet på svært kort varsel.
En takk går også til Sotra videregående skole som i en årrekke har stilt lokaler til disposisjon til Bronstein Cup.

 


Resultater

Klubbmesterskapet

Klubbmester 2001 - vinner av Vår- og Høstturneringen sammenlagt: Vidar Garmannslund

Vårturneringen

12 runder hvorav 8 runder var tellende.

Plassering Kl. Poeng Kvalitet
Monrad Berger
1. Vidar Garmannslund A 7,5
2. Hallstein Vårdal A 6,5 55,0
3. Kenneth Brattetveit A 6,5 49,0
4. Kay-Ove Fjeldstad B 6,0
5. Reidar Andersen B 5,5 56,5
6. Geir Blom B 5,5 42,0
7. Morten L. Madsen B 5,5 34,0
8. Afshin Alikhani A 4,5
9. John Dyrøy B 4,0 49,0
10. Tom Eriksen A 4,0 46,0
11. Knut Mjøs B 4,0 31,0
12. Torben Kallesøe A 3,0
13. Berge Frimanslund B 2,5
14. Oddbjørn Hagen A 2,0 23,5
15. Frederik Natvik B 2,0 19,5
16. Even Jansen B 2,0 18,0
17. Paul-Erik Lillholm A 1,5 21,5
18. Brage Brakedal, Bergens B 1,5 4,0
19. Severin Hanevik, Bergens B 1,5 3,5
20. Asbjørn Nordanger A 1,0 11,5
21. Per Engum A 1,0 6,0 6,0 6,0 6,00
22. Hans-Jørgen Sjursen A 1,0 6,0 6,0 6,0 4,00
23. Jakob Fjell B 0,0

Høstturneringen

9 runder hvorav 7 var tellende.

Navn Kl. Poeng Tellende
Poeng Kvalitet Plass*
Morten L. Madsen A
7.0
6.5 29.2 1
Ole Woldseth A
6.5
6.0 35.0 2
Vidar Garmannslund A
6.0
5.5 28.9 3
Paul-Erik Lillholm A
5.5
5.0 31.1 4
Kenneth Brattetveit A
5.0
4.0 29.5 5
Torben Kallesøe A
4.0
4.0 28.0 6
Reidar Andersen B
4.0
4.0 27.6 (1)  7
Kay-Ove Fjeldstad B
4.0
4.0 26.3 (2)  8
Nils K. Skare B
4.0
4.0 21.4 (3)  9
Hallstein Vårdal A
5.0
3.5 34.5 10
Berge Frimanslund B
3.0
3.0 21.5 (4) 11
Knut Mjøs B
3.0
3.0 7.0 (5) 12
Roar Neteland B
3.0
3.0 6.0 (6) 13
Svein Sandset B
2.5
2.5 12.0 (7) 14
Tom Eriksen A
4.5
2.0 18.0 15
Geir Blom B
1.5
1.5 25.0 (8) 16
Afshin Alikhani A
4.0
1.5 18.5 17
John Dyrøy B
1.5
1.5 16.5 (9) 18
Per Engum A
4.0
1.0 14.5 19
Hans-Jørgen Sjursen A
5.0
1.0 1.5 20
Asbjørn Nordanger A
4.5
0.5 4.5 21
Oddbjørn Hagen A
4.5
0.5 4.5 21
Ivar Magne Glesnes B
0.0
0.0 19.4 (10) 23

* Plassering i B-klassen i parantes

Årsmesterskapet

Årsmester 2001 - Hallstein Vårdal

Plassering Mesterskaps-
poeng
Merknad
1. Hallstein Vårdal 94,5 4 turneringsseire.
2. Vidar Garmannslund 94,5 1 turneringsseier.
3. Afshin Alikhani 79,0
4. Asbjørn Nordanger 70,0
5. Oddbjørn Hagen 55,0
6. Kay-Ove Fjeldstad 48,0 95,0 Vinner klasse B!
7. Tom Eriksen 43,0
8. Kenneth Brattetveit 35,0
9. John Dyrøy 34,5 79,0 Nr. 2 klasse B.
10. Ole Woldseth 34,0
11. Hans-Jørgen Sjursen 29,0
11. Morten L. Madsen 29,0
13. Reidar Andersen 14,5 63,0 Nr. 3 klasse B
14. Geir Blom 9,0 48,0 Nr. 4 klasse B
15. Torben Kallesøe 8,5 27,5 Nr. 5 klasse B
16. Paul-Erik Lillholm 7,5
17. Per Engum 3,0
18. Ivar Magne Glesnes 0,0 10,5 37,0 Vinner klasse C!
18. Frederik Natvik 0,0 8,5 29,0 Nr. 2 klasse C
18. Even Jansen 0,0 6,5 23,0 Nr. 3 klasse C
18. Berge Frimanslund 0,0 8,0 20,0 Nr. 4 klasse C
18. Jakob Fjell 0,0 3,0 10,0 Nr. 5 klasse C
18. Svein Sandset 0,0 1,0 10,0 Nr. 6 klasse C
18. Roar Neteland 0,0 0,0 7,0 Nr. 7 klasse C

Klubbmesterskapet i lynsjakk

Deltaker Poeng
1. Hallstein Vårdal 12 av 14
2. Afshin Alikhani 11½
2. Vidar Garmannslund 11½
4. Tom Eriksen 11
5. Hans-Jørgen Sjursen 10
6. Kenneth Brattetveit 9
7. Morten L. Madsen 8
8. Ole Woldseth
9. Per Engum 5
10. Reidar Andersen
10. Paul-Erik Lillholm
12. Gunnar Eiken
12. Nils K. Skare
13. Geir Blom 3
15. Ivar Magne Glesnes

David Bronstein Cup 2001

Pl. Navn Kl. ELO Klubb Resultater Poeng Monrad Berger
1
Odd Nordahl 1
1829
Bærum +28 =09 +26 +10 +02 +04
5.5
17.5 17.5
15.75
2
Eirik T. Gullaksen M
2269
Bergens +12 +20 +04 +05 -01 +06
5.0
20.5 23.0
17.50
3
Daniel Hersvik M
2245
Bergens +14 +11 -05 +07 =09 +10
4.5
18.5 21.5
15.75
4
Stig K. Martinsen 1
1874
Fana +21 +19 -02 +11 +05 -01
4.0
20.5 22.5
12.00
5
Kristian Sørensen M
2045
Fana +16 +22 +03 -02 -04 +09
4.0
20.0 22.0
13.00
6
Terje Karlsen 1
1980
Bergens +17 =10 =07 +19 +13 -02
4.0
18.5 21.0
12.25
7
Kjetil Stokke M
2012
Fana =09 +15 =06 -03 +12 +13
4.0
18.0 21.0
12.75
8
Henrik Sørensen 1
1912
Fana +18 +13 -10 -09 +14 +17
4.0
16.0 19.0
12.00
9
Tor Kristian Larsen 3
1482
Bergens =07 =01 +21 +08 =03 -05
3.5
22.0 24.0
13.00
10
Olav Otterlei 1
1882
Masfjorden +25 =06 +08 -01 +16 -03
3.5
21.0 23.0
11.00
11
Øyvind Normann 2
1734
Bergens +27 -03 +20 -04 =15 +19
3.5
16.5 17.5
7.50
12
Torben Kallesøe 3
1339
Sotra -02 -14 +18 +23 -07 +21
3.0
17.0 19.0
7.00
13
Gunnar Halvorsen 1
1800
Masfjorden +26 -08 +23 +14 -06 -07
3.0
17.0 18.5
6.50
14
Jon Gunnar Tufta 2
1518
Nordnes -03 +12 +22 -13 -08 +23
3.0
16.5 18.5
7.00
15
Rudi Sersch 1
1905
Strand -19 -07 +17 +24 =11 =16
3.0
16.0 18.0
8.25
16
Shaoul Dery 2
1501
Nordnes -05 +18 =19 +21 -10 =15
3.0
16.0 18.0
7.75
17
Trond Antoniussen 3
1429
Nordnes -06 +28 -15 +26 +20 -08
3.0
15.0 15.0
4.00
18
Bjørn M. Ellingsen 3
1334
Stavanger -08 -16 -12 +22 +27 +24
3.0
14.0 15.0
5.00
19
Vidar Garmannslund 2
1533
Sotra +15 -04 =16 -06 +25 -11
2.5
17.5 19.5
6.50
20
Ole Woldseth 1
1777
Sotra +24 -02 -11 =25 -17 +27
2.5
15.5 16.5
4.00
21
Reidar Andersen 4
1246
Sotra -04 +27 -09 -16 +26 -12
2.0
15.0 16.0
2.50
22
Odd Birkestrand 2
1600
Masfjorden +23 -05 -14 -18 -24 +28
2.0
14.0 14.0
2.00
23
Bjørn Lie 4
1228
Nordnes -22 +25 -13 -12 +28 -14
2.0
13.0 13.0
2.00
24
Terje Lie 5 Bergens -20 -26 +27 -15 +22 -18
2.0
12.0 13.0
3.00
25
Rolf Eknes 3
1283
Nordnes -10 -23 +28 =20 -19 =26
2.0
12.0 12.0
2.00
26
Sigvat K.Stensholt 4
1105
Bergens -13 +24 -01 -17 -21 =25
1.5
15.5 17.5
3.00
27
Geir Blom 4
1192
Sotra -11 -21 -24 +28 -18 -20
1.0
13.0 13.0
0.00
28
Ivar Magne Glesnes 5
618
Sotra -01 -17 -25 -27 -23 -22
0.0
14.5 15.5
0.00

Hvite partier står med fet skrift.

Vestlandsserien 2000/01

Divisjon 1 Nord

Nr. Lag Lag-
poeng
Ind.
poeng
1. Bergens I 10 25,5
2. SK 96 8 21,5
3. Sotra I 6 16,0
4. Bergens II 2 14,0
5. Nordnes I 1 7,0
6. Nordnes II 1 6,0

Divisjon 2 Nord

Nr. Lag Lag-
poeng
Ind.
poeng
1. Førde I 8 18,0
2. Bergens III 6 13,0
3. Sotra II 3 7,5
4. Førde II 2 6,5
5. Voss 1 5,0

* * *


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!