Årsberetning for 1998

Styret

På årsmøtet den 22. januar blei følgande styre valgt: Rikard Stokke (formann, sekretær, turneringsleder osv), Oddbjørn Hagen (kasserer, materialforvalter, turneringsleder, kafevert osv), Ole Woldseth (ansv. for lagsjakken, turneringsleder) og Asbjørn Nordanger.

Eigen aktivitet

Klubben har hatt fast klubbkveld kvar torsdag i Einarsengården på Straume. Vi har rulert mellom langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk gjennom heile året. Oppmøtet på klubbkveldane har vore godt. Spesielt verkar det som om årsmesterskapet slår godt an.

På mandager driv vi ei barnegruppe i sjakk (Sotra SKU) på Sotra vidaregåande skule. Ved årsskiftet hadde vi der ca. 60 (!) medlemmer i alderen fra 6 til 19 år. Alle desse er ikkje aktive i klubben. Dei fleste har Rikard verva ved å avholde sjakkurs på barneskular i regionen. I den siste tida har vi òg fått med ivrige sjeler fra Sotra vgs som no er aktive i begge klubbane...

I Sotra SK hadde vi ved slutten av året 26 medlemmar som er ein oppgang på 4 fra i fjor.

Vi har hatt aktivitetar nesten kvar torsdag gjennom heile året. Vi har arrangert vårturnering, høstturnering og klubbmesterskap i lynsjakk. Klubbmester for året blei, som i fjor, Ole Woldseth . Dermed har han tre napp i vandrepokalen og får den til odel og eige! Vi gratulerer! Klubbmester i lynsjakk blei (som vanleg) Asbjørn Nordanger. Resultatlister følger.

Årsmesterskap i sjakk er det tredje året vi arrangerer og ut i fra oppmøtet, er dette noko som medlemmene vil ha. Gjennom året har vi avholdt 5 hurtigsjakk og 5 lynsjakk turneringer. Årsmester blei Asbjørn Nordanger. Asbjørn er ikkje med på alle kveldane og det skal vi andre vera glade for! I dei turneringane han stiller opp pleier han å gjere reint bord. Vi vil òg spesielt nevne Afshin Alikhani og John Dyrøy som begge har stilt opp på alle 10 turneringane!

Klubben pleier å arrangere ei åpen sjakkturnering i løpet av året, «Bronstein Cup». Denne vart i år arrangert 21. november og vi fekk med 28 deltakarar. Vinnar blei unge Kristian Sørensen (16 år!) fra Fana framfor kjente navn som IM Eirik Gullaksen og Kjell Arne Mork fra Bergens. Fra Sotra stilte vi opp med 16 mann og det er kjempebra oppslutning om eit sånt arrangement. Bestemann fra vår klubb blei Asbjørn med ein finfin 5. plass. Hakk i hel fulgte Ole Woldseth med ein 7. plass, Kenneth Brattetveit med 8. plass og vår nye stjerne, Tom Eriksen, på 9. plass. Arrangementet foreløp knirkefritt med god innsats fra familien Hagen! Deltakelse ute Sotra SK hadde med eit lag i Vestlandsserien for sesongen 97/98. Vi stilte i 1. divisjon og der vart motstanden som venta litt for hard. Vi kom sist, men spelarane beit godt ifra seg mot hard motstand. Stammen i laget har bestått av Asbjørn Nordanger, Kenneth Brattetveit, Hans-Jørgen Sjursen, Ole Woldseth, Vidar Garmannslund og Oddbjørn Hagen.

Internett

I fra januar av har klubben hatt sider ute på internett. Dette er ei veldig lokal side der ein kan finne resultatlister og kommentarar fra klubbkveldane. Turneringsreglement, årsberetning, adresselister osv, kan ein òg finne der.

Økonomi

Den økonomiske situasjonen i klubben er god. Sjå eige reknskap.

Styret vil rette ein takk til Kulturkontoret for lån av lokaler i Einarsengården både til klubbkvelder og til lagsjakken. Ein takk går òg til Sotra vgs som stiller lokaler til disposisjon når vi treng det.

Resultatlister:

Vårturnering, Gruppe A

  1. Hans-Jørgen Sjursen     4,0 poeng  8,50
  2. Ole Woldseth            4.0   "    7,00
  3. Vidar Garmannslund      2,5   "    4,75
  Oddbjørn Hagen          2,5   "    4,75
  5. Rikard Stokke           1,0   "    2,50
  6. Reidar Andersen         1,0   "    1,00

Vårturnering, Gruppe B og C

  1. Tom Eriksen            7,0 poeng
  2. Knut Mjøs              6,0   "
  3. Svein Sandset          5,5   "   23,25
  4. Per Engum              5,5   "   22,25
  5. Jakob Fjell            5,5   "   17,00
  6. Odd-Inge Dyrøy         4,0   "
  7. Afshin Alikhani        3,5   "
  8. Geir Blom              3,0   "
  9. John Dyrøy             2,0   "
  10. Berge Frimannslund     1,0   "

Høstturnering, Gruppe A

  1. Tom Eriksen             4,0 poeng 11,50
  2. Ole Woldseth            4,0   "   11,00
  3. Asbjørn Nordanger       3,5   "
  4. Kenneth Brattetveit     3,0   "
  5. Oddbjørn Hagen          2,5   "
  6. Hans-Jørgen Sjursen     2,0   "    7,00
  7. Vidar Garmannslund      2,0   "    5,75

Høstturnering, Gruppe B

  1. Per Engum               8,5 poeng av 10
  2. Geir Blom               7,5   "
  3. Reidar Andersen         4,5   "
  4. Svein Sandset           4,0   "
  5. Jakob Fjell             3,0   "
  6. Knut Mjøs               2,5   "

Høstturnering, Gruppe C

  1. Kay-Ove Fjeldstad       6,5 poeng av 8
  2. John Dyrøy              5,5   "
  3. Gjert Aanes             4,0   "
  4. Berge Frimannslund      3,5   "
  5. Eivind Sandset          0,5   "

Når vi slår sammen resultatene for vår og høstturneringen, blir Ole Woldseth klubbmester.

Årsmesterskap, Gruppe A

  1. Asbjørn Nordanger      87,0 poeng
  2. Vidar Garmannslund     79,0   "
  3. Kenneth Brattetveit    72,0   "
  4. Ole Woldseth           67,0   "
  5. John Dyrøy             63,0   "
  6. Hans-Jørgen Sjursen    57,0   "
  7. Afshin Alikhani        39,0   "
  8. Rikard Stokke          27,0   "
  9. Oddbjørn Hagen         25,0   "
  10. Reidar Andersen        22,0   "

32 deltakere

Årsmesterskap, Gruppe B

  1. John Dyrøy             102,0 poeng (!)
  2. Afshin Alikhani         76,0   "
  3. Geir Blom               37,0   "
  4. Per Engum               28,0   "
  5. Berge Frimanslund       26,0   "
  6. Kay-Ove Fjeldstad*      24,0   "
  7. Svein Sandset           24,0   "

22 deltakere

Årsmesterskap, Gruppe C

  1. Berge Frimannslund      50,0 poeng
  2. John Dyrøy*             43,0   "
  3. Gjert Aanes*            27,0   "
  4. Kay-Ove Fjeldstad*      22,0   "
  4. Frode Lyngtu            22,0   "

17 deltakere
* har spelt i gruppa kun høstsesongen

Bronstein Cup 98

  1. Kristian Sørensen, Fana      5,5 poeng
  2. Eirik Gullaksen, Bergens     5,0   "
  3. Kjell Arne Mork, Bergens     4,5   "
  4. Helge Nordahl, Stavanger     4,0   "
  5. Asbjørn Nordanger, Sotra     4,0   "
  6. Henrik Sørensen, Fana        4,0   "
  7. Ole Woldseth, Sotra          4,0   "
  8. Kenneth Brattetveit, Sotra   4,0   "
  9. Tom Eriksen, Sotra           3,5   "     nr. 1 kl.4

28 deltakere

Klubbmesterskap i Lyn

  1. Asbjørn Nordanger       17,5 poeng
  2. Kenneth Brattetveit     15,5   "
  3. Vidar Garmannslund      14,5   "
  4. Hans-Jørgen Sjursen     13,0   "
  5. John Dyrøy              13,0   "
  6. Afshin Alikhani         12,0   "

19 deltakere

Vestlandsserien, 1. div

  1. Bergens 1   10 poeng
  2. SK96         7   "
  3. Bergens 2    6   "
  4. Fana         4   "
  5. Masfjorden   3   "
  6. Sotra        0   "

Bergens vann seinare norgesmesterskapet for lag!


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!