Turneringsreglement

Sotra Sjakklubb

§1. Formål

Dette reglementet skal sikre en korrekt og rettferdig gjennomføring av de turneringer klubben står som arrangør for, og bygger på Norges Sjakkforbunds turneringsreglement.

§2. Årlige arrangement

Sotra Sjakklubb arrangerer årlig følgende mesterskap og turneringer:

 • Vår- og Høstturneringen (se §4)
 • Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien (se §6)
 • Klubbmester (§7)
 • David Bronstein Cup (se §8)
 • Seriesjakk (se §9)
 • Klubbmesterskap i lynsjakk (se §10)
 • Andre

§3. Deltakelse

 • Medlemmer av Norges Sjakkforbund kan delta i turneringene som inngår i Klubbmesterskapet (Vår- og Høstturneringen). Kun hoved- og bimedlemmer inngår i sammenlagstillingen i Klubbmesterskapet.
 • Alle kan delta i turneringene som inngår i lynsjakk- og hurtigsjakkserien. Kun hoved- og bimedlemmer inngår i sammenlagtstillingen i Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien.
 • Alle kan delta i Klubbmesterskapet i lynsjakk, men kun de fire beste hovedmedlemmene går til finalespill.
 • Medlemmer av Norges Sjakkforbund kan delta i David Bronstein Cup.
 • Klubbens hovedmedlemmer kan delta på klubbens lag i Vestlandsserien.
 • Tittelen "Klubbmester" kan kun gå til hovedmedlemmer av Sotra Sjakklubb.

§4. Vår- og Høstturneringen

 • Alle medlemmer av Sotra SK kan delta i Vår- og Høstturneringen. Øvrige deltakere må være medlemmer av Norges Sjakkforbund.
 • Vår- og Høstturneringene består av 6 runder. Seier i en runde gir 40 poeng mens remis gir 20 poeng i Klubbmesterskapet. Alle rundene er tellende for premiering i Vår- og Høstturneringene, men to dårligste resultatene samlet fra disse turneringene strykes i årssammendraget i Klubbmesterskapet.
 • Betenkningstiden er 90 minutter på hele partiet pluss 30 sekunders tillegg for hvert trekk (såkalt FIDE betenkningstid).
 • Alle spilte partier blir ratet. Klubben er eneste arena for ratede partier.
 • Deltakerne spiller i samme gruppe, men inndeles i to tilnærmet like store klasser, A og B (hvor A er den sterkeste), etter offisiell rating. Uratete spillere plasseres etter antatt spillestyrke. I hver klasse premieres 1/3 av det antall deltakere som har gjennomført minst 2 av rundene.
 • Det foretas en seedet trekning av startnummer foran første runde.
 • Deltakerne kan, dersom det ikke er mulig å sette opp runden på annen måte, møte hverandre opptil to ganger i løpet av turneringen. I så fall skal de spille med motsatt farger enn ved forrige møte. Ellers settes rundene opp etter vanlige Monrad-regler blant de fremmøtte på de kveldene som er avsatt til turneringen.
 • Påmelding til de enkelte rundene må være meldt til turneringsleder innen kl. 1915. Runden starter kl. 1920.
 • Det gis anledning til å ta så mange frirunder som man måtte ønske. Nye deltakere kan tre inn i turneringen på et hvilket som helst tidspunkt.
 • Man blir først avkrevd startavgift når man starter sitt første parti. Startavgiften er
  • kr 100,- ved inntreden i første halvpart av rundene.
  • kr 75,- ved inntreden i andre halvpart av rundene.
 • Deltakere i klasse A som tar frirunde får ½ poeng lagt til sin poengscore, mens deltakerne i klasse B gis ingen tillegg på sine frirunder. Ingen spiller kan bli tillagt mer enn 1½  slike tilleggspoeng. Disse poengene tas med i kvalitetsberegning og benyttes som grunnlag for bordsammensetning i fremtidige runder, men strykes i den endelige resultatlisten.
 • I resultatlisten skilles deltakerne med samme poengscore ved hjelp av Monrad og deretter Berger kvalitetsberegning.

§5. Premiering av bemerkelsesverdige partier

Medlemmer av Sotra SK har rett til å nominere sine egne og sine klubbkameraters ratede partier som er spilt i løpet av året, enten i Vår-/Høstturneringen, seriesjakken eller andre turneringer. Disse rettes til formannen sammen med opplysning om hvilken kategori de hører inn under.

Styret fastsetter en frist for innkomne forslag og oppnevner en jury som vil gå gjennom de nominerte partiene.

Det settes opp premier for

 • Beste parti
 • Største individuelle prestasjon
 • Beste kombinasjon
 • Beste sluttspill
 • Største bukk

Juryen kan utelate premier dersom den ikke finner noen verdige kandidater.

§6. Lynsjakk- og hurtigsjakkserien

 • Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien er to separate mesterskap som går gjennom hele kalenderåret.
 • Lynsjakkserien består av spesielt angitte lynsjakkturneringer, som normalt avholdes som 10-runders Monrad-turneringer med alle spiller i en gruppe, og med betenkningstid 3 min + 2 sek./trekk. Noen av lynsjakkturneringene kan spilles som turneringer med tidshandicap. Uetablerte spillere kan gis tidshandicap ut fra turneringsleders vurdering.
 • Hurtigsjakkserien består av spesielt angitte hurtigsjakkturneringer, som normalt avholdes 6-runders Monrad-turneringer med alle spillere i en gruppe, og med betenkningstid 15 min. Noen av hurtigsjakkturneringene kan avvikles som tematurneringer.
 • Turneringene som inngår i Lynsjakk- og Hurtigsjakkserien blir normalt ikke ratet, og er da åpne for spillere uten tilknytning til noen klubb. Det er anledning til å rate enkeltturneringer og/eller la dem inngå i Norges Grand Prix. Dette skal i så fall bli tydelig annonsert på klubbsidene.
 • Hoved- og bimedlemmer gis poeng for plasseringer i hver turnering i Lynsjakk- og Hurtigsjakkserien etter følgende skala:
  • Vinneren av turneringen får mesterskapspoeng tilsvarende 3 ganger antall deltakende medlemmer.
  • Mesterskapspoengene til de neste plasseringene utgjør tilnærmelsesvis 90 % av poengene til plasseringen over.
 • I både lynsjakk- og hurtigsjakkturneringene benyttes kvalitetsberegning til å skille spillernes plassering .
 • Deltakernes to svakeste turneringsresultat i begge seriene blir strøket i årssammendraget.
 • Vinner av lynsjakkserien går til den spiller som oppnår flest poeng sammenlagt, når alle turneringene som inngikk i lynsjakkserien er lagt sammen. Ved evt. poenglikhet blir vinneren den som har flest førsteplasser gjennom sesongen. Dersom det fremdeles er likt, telles det andreplasser, osv., helt til man har en vinner.
 • Tilsvarende fremgangsmåte benyttes for å finne vinner for hurtigsjakkserien.

§7. Klubbmester

Klubbmester er sammenlagtvinner av Vår- og Høstturneringen, Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien.

Plasseringene i Vår- og Høstturneringen blir vektlagt etter samme poengskala som for plasseringer i hurtigsjakkturneringer, multiplisert med 5 (antall tellende runder).

For plasseringen lynsjakk- og hurtigsjakkserien regnes mesterskapspoengene.

Vinneren blir den som har høyest antall poengsum når man summerer poengene fra disse tre mesterskapene.

§8. David Bronstein Cup

David Bronstein Cup er en åpen hurtigsjakkturnering som arrangeres hvert år på høstparten.

Styret bestemmer hvert år de øvrige rammene for denne turneringen (tidspunkt, spillested, betenkningstid, NGP, premiering, osv.).

§9. Seriesjakk

Seriesjakken følger Norges Sjakkforbunds terminliste og regelverk for lag-NM.

Styret utnevner laglederne foran hver lagsjakksesong. Laglederne peker ut sine lag blant klubbens hovedmedlemmer.

§10. Klubbmesterskap i lynsjakk

Sotra SK Klubbmesterskap i lynsjakk er høstsesongens siste arrangement. Mesterskapet innledes med turnering over 10 runder med alle i en gruppe hvis mulig. Betenkningstiden er 3 min. pluss 2 sek./trekk.

De 4 beste spillerne som er hovedmedlemmer går videre til cupspill. Hver runde i cupspillet består av to partier, ett med hvit og ett med svart. Dersom det står likt mellom spillerne etter disse to partiene er ferdigspilt, skal runden avgjøres med stikkamp: Da får hvit 5 minutters betenkningstid og svart 4 minutter. Ved remis vinner svart. Det trekkes om retten til å velge farge.

Vinner av finalen blir Klubbmester i lynsjakk. De to finalistene og vinner av bronsefinalen blir premiert.

§11. Endringer av turneringsreglementet

Større endringer av reglementet skal gjøres av årsmøtet. Mindre endringer kan gjøres av styret og skal kunngjøres senest sammen med innbydelsen til vedkommende turnering.

Vedtatt av årsmøtet 23.02.2017.


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!