Artikkelindeks

Følgende artikkel ble postet på vår daværende nettside 10.11.2000

Konrad turneringssystem - noe for oss?

Klubbmesterskapet (Vår- og Høstturneringen) har vært tradisjonelle Berger-turneringer som vi har solide erfaringer med, både på godt og vondt. Mot tampen av nok en sesong ser vi igjen hvilke praktiske problemer som oppstår med denne turneringsformen.

I Berger-turneringer bli deltakerne fordelt i grupper og rundene satt opp straks alle påmeldingene foreligger. Så starter en syklus hvor alle spillerne i tur og orden spiller mot deltakerne i samme gruppe. Det fine med Bergersystemet er at man vet på forhånd hvem man skal møte og hvilken farge man skal spille med. Dette gir anledning til grundige åpningsforberedelser, samt mulighet for å utsette og fremskynde partier.

En alvorlig ulempe med Bergersystemet er at man ikke kan påmeldes etter at turneringen er startet. Dermed har man ikke noe langsjakktilbud til eventuelle nye medlemmer før en ny sesong starter. Dessuten har vi opplevd at noen av medlemmene vegrer seg for å melde seg på Vår- og Høstturneringene fordi det innebærer en forpliktelse om å stå ut alle rundene, noe man i perioder ikke makter å finne tid til. Dem som velger å stå over står dermed igjen med et kraftig forringet klubbtilbud.

Nå er vi inne i den tiden hvor det sedvanlige kjøret for å få avviklet sine utsatte partier så smått begynner å gjøre seg gjeldende. I tillegg har vi også denne sesongen opplevd at folk har funnet å måtte trekke seg fra turneringen, noe som medfører uforutsatte frirunder for de øvrige deltakerne. La det være sagt med en gang at vi ikke anser det spesielt klanderverdig at deltakere trekker seg. I løpet av de månedene turneringen pågår, kan mangt endre seg i deres arbeids- og/eller livssituasjon som påvirker muligheten for videre deltakelse. Våre medlemmer har sjakk som sin kjæreste hobby, men er også travle hverdagsmennesker som er nødt å sette sjakken sist når tiden blir i knappeste laget.

Klubben vår må ha som målsetning å gi et fritidstilbud til folk som har overskudd til å drive med fritidssysler, og ikke øke presset på medlemmer med en travel nok hverdag allerede. Derfor har vi i styret kommet til en gryende erkjennelse av at valget av et så fastlagt turneringssystem som Bergersystemet til disse turneringene som strekker seg over mange måneder, på mange måter er uheldig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har kastet øynene på det såkalte Konradsystemet.

Konradsystemet er en modifisert utgave av NSFs Monradsystem, som vi forøvrig benytter under hurtigsjakkturneringene våre. De viktigste forskjellene er at man setter opp rundene ut fra fremmøte på klubbkveldene. Dessuten risikerer man å møte samme motstander inntil to ganger i løpet av turneringen.

I utgangspunktet ser vi for oss at samtlige medlemmer er påmeldt, selv om enkelte kanskje ikke har planer om å spille et eneste parti. Dersom man likevel skulle få spontant lyst til å spille, vil alt man behøver å gjøre være å troppe opp på en av klubbkveldene som er avsatt til langsjakk.

I Konrad-turneringer spiller alle deltakerne i samme gruppe. Gruppeinndelingen i dagens Berger-turneringer har antakelig som konsekvens at den virker konserverende på deltakernes ratingutvikling, særlig i B-gruppen. Det er liten utveksling mellom gruppene, noe som kan innebære at enkelte er tildels kraftig underratet. Dersom dette skulle vise seg å være riktig, må vi forvente en jevnere ratingfordeling mellom medlemmene fremover.

Disse prinsippene ønsker vi å legge til grunn for å gjennomføre Vår- og Høstturneringene som Konrad-turnering:

  • Alle medlemmer er automatisk påmeldt.
  • Deltakerne spiller i samme gruppe, men inndeles i to tilnærmet like store klasser, A og B (hvor A er den sterkeste), etter offisiell rating. Uratete spillere plasseres etter antatt spillestyrke. 1/3 av hver klasse premieres.
  • Rundene blir satt opp ut fra oppnådd poengscore til de fremmøtte på de klubbkvelder som er avsatt til Klubbmesterskapet i terminlisten. Dette innebærer at klubben blir eneste arena for ratede partier.
  • Det gis anledning til å ta så mange frirunder som man måtte ønske. Nye medlemmer kan tre inn i turneringen på et hvilket som helst tidspunkt. Man blir først avkrevd startavgift når man starter sitt første parti.
  • Deltakere i klasse A som tar frirunde får 0,5 poeng lagt til sin poengscore, mens deltakerne i klasse B gis ingen tillegg på sine frirunder. Disse poengene benyttes kun som grunnlag for parsammensetning i fremtidige runder, og strykes i den endelige resultatlisten.
  • Alle spilte partier blir ratet. De blir også gjenstand for kvalitetsberegning.
  • 2/3 av alle rundene gjøres tellende.
  • Deltakerne kan møte samme motstander inntil to ganger i samme turnering.
  • Ingen deltaker kan få mer enn 1 walk-over i løpet av turneringen.
  • Klubbmesteren kåres etter §7 i Turneringsreglementet (hvor "i Gr. A" strykes fra første setning.)

Til slutt: Vi har ikke ikke tatt stilling til om Vår- og Høstturneringene skal være åpne for medlemmer fra andre klubber enn Sotra SK, men det er ingenting i Konradsystemet som setter begrensninger for dette. Se forøvrig beskrivelsen av Konradsystemet på Tromsø Sjakklubbs nettsider.

Vi håper dette gir et godt grunnlag for diskusjon blant våre medlemmer, og tar sikte på å vedta de nødvendige tilpasninger i vårt turneringsreglement på Årsmøtet i januar. Dersom du har synspunkter er vi svært interessert i å høre fra deg.

Hilsen
for Styret i Sotra Sjakklubb

Tom Eriksen
Formann


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!