Den 99. kongressen til Norges Sjakkforbund ble arrangert som nettkonferanse på Google Meet i kveld.

Her ble Morten L. Madsen gjenvalgt på akklamasjon som president. Med seg fikk han visepresident Anniken Vestby (Tromsø), kasserer Aud Norunn Strand (Modum), turneringssjef Henrik Sjøl (Akademisk) og styremedlemmene Frode Antonsen (Risør), Guru Wanda Wanvik (Stjernen), Torger Nilsen (Mosjøen) og Jon Kristian Haarr (Offerspill).

I Reglementsutvalget ble Tom Eriksen valgt inn som ordinært medlem og Monica L. Fjeldstad ble valgt inn som 1. varamedlem. Otto Milvang (Nordstrand) ble valgt inn som 2. varamedlem. Leder Hans Olav Lahlum og Øyvind Bentsen stod ikke på valg.

Kongressen vedtok forøvrig en kontingentøkning på 7,7 % som følge indeksregulering for de tre siste årene.